top of page

Wooncollectieven

Wat versta ik onder een wooncollectief? 

Het samen met een groep 'gelijkgestemden' wonen op een gedeeld erf of in een gedeeld gebouw. Met een deel privé en een deel voor gezamenlijk gebruik. Welke functies hier onder vallen hangt af van de wensen van de groep. Dit kan variëren van enkel een gedeeld stuk van de tuin tot gezamenlijke woon-/eetkamer, hobbyruimtes, logeerruimte, gereedschap en voorzieningen. Ik richt me primair op boerderijen en erven maar sta open voor ander vastgoed. In de basis moet één, of moeten twee leden van de groep in staat zijn een boerderij samen aan te kopen. Verdere koop- en/ of huurconstructies onder de medebewoners is in veel gevallen realiseerbaar. Dit licht ik graag persoonlijk toe.

Aanleidingen wooncollectief

Er zijn vele maatschappelijke signalen die erop duiden dat de 'dingen' anders moeten. Neem het grote woningtekort, hoge woonlasten, kinderen die te weinig buiten spelen, vereenzaming onder alle generaties, individualisering, vergrijzing... Maar ook positieve tendensen zijn gaande, er zijn signalen voor een opkomende economie waar we meer met elkaar delen. En er is een groeiende behoefte onder veel mensen om krachten te bundelen en elkaars levens te verrijken. 

Dit zijn zomaar een paar punten waar het wonen in collectieve woonvorm op aangrijpt. Het motiveert mij persoonlijk enorm om, zij het op kleine schaal, een steentje bij te dragen, in de breedste zin van het woord. 

Samenwerkingen

Dergelijke trajecten zijn complex en dat kan ik niet alleen. Ik werk aan een netwerk van mensen wiens expertise in in kan roepen. Hieronder wordt dit schematisch weergegeven. De oranje cirkels staan voor mijn eigen expertise. De groene cirkels vertegenwoordigen kennis van een -nog te vinden- vaste partner die de juridische (rechtsvorm, afspraken...) en het financieel /hypothecaire tak op zich kan nemen. De blauwe ballen eromheen staat voor externe expertise die we kunnen inschakelen als het (te) specialistisch wordt. 

Schema expertises5.jpg

Aanpak

De aanleidingen kunnen verschillend zijn. Een enkel huishouden kan zich aanmelden; een al bestaande groep of iemand met al vastgoed in bezit met een wens tot een collectieve woonvorm. De mogelijkheden hangen uiteraard af van de bestemming en de mogelijkheden tot het wijzigen van die bestemming. Daarnaast hangen kansen sterk af van het financieel vermogen van de leden. Ik kan onder andere begeleiden in het vinden van de juiste mensen, het vinden van geschikt vastgoed, conceptvorming (neuzen dezelfde kant op), ontwerp en bouw-begeleiding. 

De Vuurplaats

'Collectief de Vuurplaats'

 

Opdrachtgever: Collectief de Vuurplaats

Status: In realisatie

Lokatie: Wapserveen, Nederland

Wanneer: 2021

Type: koopwoningen

Collectief de vuurplaats is een kleinschalig collectief in Wapserveen. De eigenaren hebben een boerderij aangekocht en er is plaats voor twee andere huishoudens in de voormalige deel. De woningen heb ik ontworpen en samen met Bouwbedrijf van Kampen uit Wapse verder uitgewerkt. We beogen met dit project een 'meergeneratie collectief' waarin drie generaties vertegenwoordigd zijn. Zo kan er op vele fronten een kruisbestuiving ontstaan. Er komt een zogenoemde 'deelstraat' waar 70m2 aan hoogwaardige ruimte is voor hobby's, samenkomst en opslag. Buiten heeft elk huishouden een ruime eigen tuin en daarnaast een gezamenlijk oppervlak van zo'n 1000m2. Deze kan naar eigen wens worden gebruikt voor bijvoorbeeld een moestuin en, de naam zegt het al, een vuurplaats is onontkoombaar. 

 

 

bottom of page